Een unieke combinatie van wonen, werken en genieten

Bewoners laten genieten van oude en nieuw binnen één harmonieus geheel.

Het waardevolle industriële karakter van de historische Eylenboschsite behouden: bij die uitdaging is de keuze van de juiste bouwmaterialen van het grootste belang.
De uitdaging is immers dubbel: bewoners laten genieten van oud en nieuw, maar binnen één harmonieus geheel. De grondige renovatie en opfrissing van de typerende bestaande gebouwen, met groot respect voor de authentieke materialen, legt hiervoor de basis.
De nieuwe gebouwen sluiten hierbij aan. Ze doen dat bescheiden en respectvol. Ze zijn aanwezig, maar treden niet op de voorgrond, dankzij het subtiel gebruik van baksteen, architectonisch zichtbeton in de gevels en de stalen passerelles. Zo vullen oud en nieuw elkaar naadloos aan en blijft de rijke industriële geschiedenis van de site steeds voelbaar.